Skip to content

REGULAMENT FESTIVAL

REGULAMENT
ACCES GENERAL

YOUNG ISLAND FESTIVAL BACAU  19-21 Iulie 2024

Orice derogare de la Condițiile Generale va fi obligatorie numai în situația în care YOUNG ISLAND FESTIVAL a fost de acord cu această derogare în scris.

Pentru încheierea acordului, Regulamentul de acces general este pus la dispoziție pe cale electronică, astfel încât contractanții să-l poată salva pe un suport durabil de date. De asemenea, Condițiile Generale pot fi consultate prin intermediul site-ului web relevant.

YOUNG ISLAND FESTIVAL își rezervă dreptul de a modifica unilateral Condițiile Generale. Versiunea modificată a Condițiilor Generale va fi publicată în mod clar pe site-ul Web relevant. Versiunea modificată a Condițiilor Generale va intra în vigoare din momentul publicării.

Acordul (contractul) dintre YOUNG ISLAND FESTIVAL și Vizitator în ceea ce privește vânzarea și livrarea biletelor de acces și vizitarea unui eveniment se încheie în momentul în care vizitatorul comandă și / sau cumpără un bilet de acces pentru eveniment de la YOUNG ISLAND FESTIVAL sau de la o adresă oficială de (pre-) vânzare angajată de YOUNG ISLAND FESTIVAL. Aceste Condiții Generale sunt aplicabile tuturor Biletelor de acces și fac parte integrantă din acordul menționat. Prin achiziția și / sau utilizarea unui bilet de acces și / sau participarea la un eveniment, vizitatorul acceptă conținutul acestor Condiții Generale.

1.     Participarea la Festival se face utilizând unul din următoarele tipuri de Bilete :

–       Day Ticket – Bilet cu acces la toate cele 3 scene valabil pentru o singura zi la alegere. Acest tip de bilet va putea fi scanat o singura data, iar dupa validare se va transforma
in bratara netransmisibila. În cazul în care Vizitatorul pleacă după ce a intrat la Eveniment, biletul de acces își va pierde automat valabilitatea.

–       3 Days Pass – Abonamentul care permite posesorului dupa validare sa participe in toate cele 3 zile ale festivalului. Acest tip de bilet permite 3 scanari, cate una pentru
fiecare zi a festivalului. În cazul în care Vizitatorul pleacă după ce a intrat
la Eveniment, biletul de acces își va pierde automat valabilitatea, iar daca
posesorul abonamentului a scanat de 3 ori biletul in primele 2 zile ale
festivalului si doreste sa participe si in a 3-a zi, trebuie sa plateasca din
nou contravaloarea biletului la pretul de la intrarea in festival.

–       VIP Day Ticket – Bilet cu acces la toate cele 3 scene valabil pentru o singura zi la alegere, precum si acces in zonele VIP. Acest tip de bilet va putea fi scanat o singura data,
iar dupa validare se va transforma in bratara VIP netransmisibila. În cazul în
care Vizitatorul pleacă după ce a intrat la Eveniment, biletul de acces își va
pierde automat valabilitatea.

–       VIP 3 Days Pass – Abonamentul care permite posesorului dupa validare sa participe in toate cele 3 zile ale festivalului, precum si acces in zonele VIP. Iesirea din locatie nu este permisa decat o dată pe zi, in caz contrar trebuie sa platiti din nou contravaloarea biletului la pretul de la intrarea in festival.

2.     Biletul de tip abonament se păstrează fizic sau digital (recomandat in telefon) pentru
a fi scanat în fiecare zi de festival. Cade in raspunderea cumparatorului integritatea
acestuia precum si confidentialitatea codului QR unic de pe biletul de acces.
In cazul divulgarii acestui cod catre o terta persoana, valabilitatea acestuia
poate fi compromisa prin scanare, fiind necesara achizitia unui alt bilet.

                2.1 Biletul de acces dă dreptul Vizitatorului să participe la eveniment. Vizitatorul nu va avea acces la eveniment decât prin prezentarea unui bilet valid, personalizat cu numele complet al titularului și nedeteriorat. Doar Vizitatorul care la începutul evenimentului este primul care arată biletul de acces va avea acces.

               2.2 Pentru accesul la eveniment, Vizitatorul trebuie sa se asigure ca numele înscris pe Bilet este același cu numele de pe actul sau de identitate. Young Island își rezerva dreptul sa verifice conformitatea dintre datele înscrise pe Biletul de Acces si un act de identitate original și valid al Vizitatorului-ambele trebuind să fie prezentate împreună la accesul la eveniment. 

              2.3 Young Island presupune că titularul acestui bilet de acces este și persoana care a cumpărat biletul de acces. Young Island nu este obligată să efectueze verificări suplimentare cu privire la biletele de acces valabile. Vizitatorul însuși trebuie să se asigure că devine și rămâne titularul biletului de acces furnizat de Young Island sau de la o organizație de (pre-) vânzare angajată de Young Island. Din momentul în care biletul de acces a fost furnizat Vizitatorului, riscul privind pierderea, furtul, deteriorarea sau abuzul biletului de acces revine Vizitatorului. 

             2.4 Young Island își rezervă dreptul de a impune un număr maxim de bilete de acces care pot fi comandate per persoană, iar Vizitatorul este obligat să respecte numărul maxim impus de Young Island. 

             2.5 Young Island garantează validitatea biletului de acces numai dacă biletul de acces a fost cumpărat de la Young Island sau de la o adresă de (pre-)vânzare recunoscută de Young Island. Obligația de probă revine, în această privință, Vizitatorului. 

              2.6 Young Island își rezervă dreptul de a modifica lista artiștilor care participă la Eveniment, atât anterior cât și pe întreaga durată a Evenimentului. Biletele de acces pentru participarea la eveniment, oferă acces cumpărătorului în perimetrul evenimentului și nu la un anumit spectacol/artist.

              2.7 Biletul de acces dă dreptul persoanelor cu vârsta de peste 18 (optsprezece) ani să participe la eveniment, cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod explicit. Young Island va permite accesul persoanelor cu vârsta sub 18 ani la Eveniment în următoarele condiții: 

              2.7.1 Accesul minorilor între 14-18 ani va fi permis numai pe baza unui bilet valabil, a actului de identitate și fie însoțiți de părinte, fie prin prezentarea unui formular de consimțământ parental completat (care va avea conținutul stabilit de Young Island și care va fi pusă la dispoziția celor interesați în secțiunea Acord de pe site-ul oficial al Young Island) – acordul parental trebuie să fie însoțit și de o copie a certificatului de naștere sau orice alt document care dovedește că persoana care a completat și semnat contractul parental este părintele minorului în cauză.

            2.7.2 Accesul se va face pe bază de brățară de festival, brățara se primește la punctul de Check-in special amenajate sau direct la intrarea în festival, în schimbul biletului achiziționat. Pierderea brățării duce la pierderea accesului în festival. Brățările deteriorate, rupte și lipite se consideră invalide.

              2.7.3 Accesul persoanelor cu vârsta sub 14 ani este permis numai în baza unui Bilet de acces valabil și dacă sunt însoțite de unul dintre părinți. 

               2.7.4 Este strict interzis ca un părinte să părăsească locația evenimentului fără minorul cu care are acces la locație.

               2.7.5 Prezenta minorilor este recomandată până la ora 21:00.

               2.7.6 Minorii sub 7 ani au acces gratuit la Eveniment. La solicitarea persoanelor responsabile cu securitatea si monitorizare, precum și a reprezentanților Organizatorului, însoțitorul este obligat să prezinte documente (carte de student, pașaport sau orice alt document care conține poza minorului) care atestă vârsta minorului. Din cauza zgomotului foarte puternic produs în timpul Festivalului, Organizatorul nu recomandă prezența copiilor sub 7 ani la Festival.

                2.7.7 Minorii vor primi brățări de altă culoare, ceea ce le va permite să fie mai ușor de identificat.

3.     Vizitatorul nu are voie să revândă biletul de acces și / sau să îl ofere spre vânzare unor
terțe părți, iar personalul de la punctele de acces va putea solicita din
partea posesorului un act de identitate in vederea confirmarii acestuia.
Vizitatorul este obligat să păstreze biletul de acces pentru el însuși.

4.     Persoanelor aflate deja in stare de ebrietate li se va refuza accesul. Nu se va permite
accesul cu bautura sau mâncare din afara locației.

5.     NU CONDUCEȚI DACĂ AȚI CONSUMAT BĂUTURI ALCOOLICE!

6.     Say NO to Drugs! – In cadrul evenimenului sunt INTERZISE consumul si vanzarea de
stupefiante si/sau plante etnobotanice. Cei care nu respecta aceasta regula vor
suporta consecintele legii (Cf. L339/2005 si L143/2000).

7.     Participantilor li se solicita sa respecte regulile de protejare a mediului. 

8.  Comercializarea de alcool si tutun va fi interzisa minorilor (18 ani).

9.  In cazul in care staff-ul  YOUNG ISLAND FESTIVAL va sesiza o posibila incalcare a legii, acesta va solicita interventia organelor abilitate pentru solutionarea suspiciunii create.

10.  YOUNG ISLAND FESTIVAL are dreptul să faca control sumar vizitatorului precum si
controlul bagajelor acestuia înainte de a intra și/sau în timpul evenimentului, iar vizitatorul este obligat să se supuna controlului sumar si al bagajelor de catre personalul de security al YOUNG ISLAND FESTIVAL. Dimensiunea maxima permisa a bagajelor este 21cm x 29 cm si poate contine doar insulina, picaturi de uz medicinal, spray inhalator pentru asm, maxim doza zilnica recomandata medical.

11.  YOUNG ISLAND FESTIVAL nu raspunde sub nici o forma pentru siguranta bagajelor
vizitatorului.

12.  Este interzisă deținerea sau aducerea la eveniment a oricăror camere, tuburi de
aerosoli, spray-uri, selfie stick-uri (suport tip baston “selfie”), drone,
sticlărie, sticle de plastic, cutii de conservă, băuturi (alcoolice), alimente,
droguri, substanțe inflamabile, focuri de artificii, arme (de foc) și / sau
alte obiecte periculoase. YOUNG ISLAND FESTIVAL are dreptul de a confisca
aceste articole. Orice articol confiscat nu va fi returnat, ci colectat și
distrus de către YOUNG ISLAND FESTIVAL și / sau o terță parte numită de YOUNG
ISLAND FESTIVAL .

13.  Este interzis accesul in festival cu animale de companie;

14.  Înregistrarea evenimentului fără aprobarea scrisă prealabilă explicită din partea YOUNG
ISLAND FESTIVAL prin intermediul echipamentelor profesionale de înregistrare cu
scop comercial sub orice formă, inclusiv fotografierea, filmarea și
înregistrarea audio și / sau vizuală nu este permisă. Acest lucru se aplică și
reimprimării și / sau copierii articolelor din program (broșură), postere și
alte lucrări tipărite. În cazul în care Vizitatorul acționează prin încălcarea
acestei clauze, YOUNG ISLAND FESTIVAL are dreptul de a confisca aceste
înregistrări și de a le distruge, utiliza și / sau exploata la propria sa
discreție, fără a aduce atingere dreptului YOUNG ISLAND FESTIVAL  de a solicita de la Vizitator îndeplinirea
specifică și / sau despăgubirea oricărui prejudiciu astfel suferit sau care
urmează să fie încă suferit.

15.  În cazul în care Vizitatorul a înregistrat o parte a evenimentului utilizând
echipamente de înregistrare neprofesionale (cum ar fi un smartphone), aceste
înregistrări sunt strict pentru uz privat și nu vor fi exploatate în niciun fel
de către Vizitator și / sau făcute public în scopuri comerciale. 

16.  Vizitatorul este obligat să respecte reglementările (de siguranță) (inclusiv regulile
casei) și / sau instrucțiunile făcute de YOUNG ISLAND FESTIVAL, operatorii
locației unde se desfășoară evenimentul, personalul de securitate (siguranță),
serviciile de pompieri și alt personal autorizat. Vizitatorul nu are voie să
hărțuiască și / sau să interfereze cu alți vizitatori și cu personalul prezent
în timpul evenimentului.În timpul evenimentului și / sau la locația
evenimentului, Vizitatorului nu i se permite să se afle public sub influența
(alcoolului, substanțelor narcotice, drogurilor sau altfel) și / sau să urineze
/ să își facă nevoile în afara toaletelor publice desemnate. În cazul în care
la locul evenimentului există și o interdicție de fumat, această interdicție se
va aplica tuturor produselor pentru fumat, inclusiv produselor electronice
pentru fumat (țigări electronice).

17.  În cazul în care Vizitatorul încalcă una sau mai multe dintre dispozițiile
prevăzute în aceste Condiții Generale, YOUNG ISLAND FESTIVAL este îndreptățit
să declare Biletul de acces invalid, să refuze Vizitatorului (ulterior) accesul
la Eveniment, să îl îndepărteze pe Vizitator din locația în care are loc
Evenimentul, să transfere Vizitatorul la poliție și / sau să ceară despăgubiri
pentru orice daune suferite sau care urmează să fie încă suferite.

18.  În orice moment, YOUNG ISLAND FESTIVAL își rezervă dreptul de a interzice
Vizitatorului orice acces (suplimentar) la Eveniment sau să-l îndepărteze pe
Vizitator din locația în care se desfășoară Evenimentul în cazul în care YOUNG
ISLAND FESTIVAL, în opinia sau la discreția sa, consideră necesar acest lucru
pentru a menține ordinea și siguranța publică în timpul evenimentului. De
exemplu, acest lucru se aplică și în cazul în care un Vizitator poartă sau are
asupra sa îmbrăcăminte, texte sau semne care, în opinia YOUNG ISLAND FESTIVAL,
pot fi jignitoare, discriminatoare, insultătoare sau provocatoare de agresiune
sau neliniște în rândul altor vizitatori.

19.  În cazul în care, în opinia YOUNG ISLAND FESTIVAL este probabil ca un bilet de
acces să fi fost falsificat, YOUNG ISLAND FESTIVAL va avea, de asemenea,
dreptul de a declara biletul de acces invalid și / sau de a refuza
Vizitatorului orice acces (ulterior) la eveniment.

20.  În cazurile menționate în prezenta Clauză, Vizitatorul nu va avea dreptul la
rambursarea sumei pe care a plătit-o pentru Biletul de acces (inclusiv tarifele
pentru servicii), indiferent dacă este sau nu printr-o adresă oficială de (pre)
vânzare. În plus, în cazurile prezentate mai sus, Vizitatorul nu poate solicita
despăgubiri și / sau daune suferite.

21.  YOUNG ISLAND FESTIVAL are dreptul să înregistreze evenimentul, ceea ce include
dreptul de a realiza sau de a face să fie realizate înregistrări video și / sau
audio ale evenimentului, vizitatorului și celorlalți vizitatori ai
evenimentului. YOUNG ISLAND FESTIVAL are dreptul să exploateze și / sau să
reproducă și / sau să publice aceste videoclipuri și / sau înregistrări sonore
sau să facă să fie publicate, sub orice formă și în orice fel. Prin intrarea la
(locația) evenimentului, vizitatorul își dă consimțământul necondiționat pentru
realizarea acestor înregistrări, inclusiv editarea, publicarea și exploatarea
acestora, inclusiv în scopuri comerciale, fără a avea dreptul la nicio
compensație.

22.  În măsura în care Vizitatorul are un drept (inclusiv, fără limitare, drepturi de
autor, drepturi conexe și / sau dreptul de portret) cu privire la
înregistrările menționate în această clauză, Vizitatorul transferă aceste
drepturi către YOUNG ISLAND FESTIVAL fără restricții, fără nicio compensație
materială sau morală din partea YOUNG ISLAND FESTIVAL, iar Vizitatorul renunță
irevocabil, prin prezenta, la drepturile sale morale sau Vizitatorul nu le va
invoca. În cazul în care acest transfer în prealabil nu este legal valabil,
Vizitatorul va fi obligat la prima solicitare din partea YOUNG ISLAND FESTIVAL să dea acordul scris necesar și / sau să semneze un act de transfer în care drepturile menționate vor fi transferate gratuit către YOUNG ISLAND FESTIVAL  și / sau către oricare dintre societățile sale afiliate.

23.  Din motive de eficiență și pentru confortul și securitatea vizitatorilor, va fi
utilizat un sistem de plată fără numerar. Bratara de festival Cashless va fi
folosita pentru orice tip de cumparaturi in cadrul festivalului, iar alimentarea
minima a acesteia este in valoare de 50 lei; 

      23.1 Pentru utilizarea acestui sistem se taxeaza automat o valoare de 5 lei din creditul incarcat initial.

     23.2 Soldul neutilizat de pe Tag-ul Payvent și nereturnat (nefiind solicitată returnarea în perioada stabilită de returnare) rămân în proprietatea Organizatorului și nu pot fi utilizate în cadrul unei alte ediții ale Evenimentului.

24.  Rambursarea
– Returnarea banilor rămași (daca suma depaseste 20 lei) se va putea efectua in fiecare zi prin
procesul denumit REFUND (RAMBURSARE), intre orele 02.00-05.00, la centrul de
incarcare bratari (Top-Up). 

25.  Rambursarea reprezintă acțiunea prin care, un vizitator își recuperează banii rămași pe
tichetele de consum și/sau jetoanele de consum și/sau brățară, în condițiile
detaliate în prezentul Regulament.

26.  Vizitatorul participă la eveniment pe propriul risc.

27.  YOUNG ISLAND FESTIVAL nu își asumă nicio răspundere pentru pierderea auzului,
pierderea vederii, orbirea și / sau alte vătămări fizice și / sau deteriorarea
bunurilor, cum ar fi – dar fără a se limita la – îmbrăcăminte, chiar dacă sunt
cauzate sau nu de alți vizitatori la Eveniment. YOUNG ISLAND FESTIVAL recomandă
în mod explicit Vizitatorului să poarte protecție pentru urechi pe durata
evenimentului.

28.  YOUNG ISLAND FESTIVAL va fi răspunzătoare numai pentru daunele aduse Vizitatorului
care sunt rezultatul neglijenței imputabile YOUNG ISLAND FESTIVAL  în mod direct.

29.  Se exclude răspunderea YOUNG ISLAND FESTIVAL 
pentru daune indirecte, incluzând pierderi importante, daune imateriale,
profituri pierdute, economii ratate și / sau daune cauzate de întreruperea
afacerii.

30.  Vizitatorul este obligat să raporteze orice daune în termen de 48 de ore de la eveniment
către YOUNG ISLANG FESTIVAL , dupa acest interval se refuză orice drept de a
solicita daune.

31.  Vizitatorul este obligat să raporteze orice reclamație în termen de 3 zile de la
eveniment către YOUNG ISLAND FESTIVAL dupa acest interval se refuză orice drept la
despăgubire.

32.   În cazul în care YOUNG ISLAND FESTIVAL angajează
în mod direct sau indirect subordonați, non-subordonați, persoane auxiliare,
terți și / sau alte persoane în executarea acordului, va fi exclusă orice
răspundere din partea YOUNG ISLAND FESTIVAL 
și nu va fi răspunzătoare pentru daunele cauzate de aceste persoane.

33.  YOUNG ISLAND FESTIVAL va depune eforturi pentru a se asigura că Evenimentul va fi
desfășurat cât mai rezonabil posibil în conformitate cu programul și
programarea anunțată. Cu toate acestea, YOUNG ISLAND FESTIVAL nu poate fi trasă
la răspundere pentru orice modificări și / sau abateri și pentru orice daune
care ar putea apărea în acest sens pentru Vizitator. De asemenea, YOUNG ISLAND
FESTIVAL nu poate fi trasă la răspundere cu privire la modul în care
interpretează artistul și durata interpretării artiștilor. Ora de începere indicată
pe biletul de acces sau desfasurarea evenimentului pot fi modificate cu sau
fara voia YOUNG ISLAND FESTIVAL, caz in care 
nu va putea fi trasa in niciun fel la raspundere.

34.  Vizitatorul va despăgubi YOUNG ISLAND FESTIVAL împotriva oricăror pretenții ale unor terți cu privire la prejudiciul pentru care Vizitatorul va fi responsabil față de
acești terți. Vizitatorul va despăgubi YOUNG ISLAND FESTIVAL pentru orice
daune, inclusiv toate costurile legale suportate de YOUNG ISLAND FESTIVAL, care
ar putea fi rezultatul oricărei cereri din partea acelor terțe părți.

35.  Atentionare!  –  Nivelul sunetului si efectele luminoase sau
pirotehnice folosite in cadrul unora dintre Evenimentele organizate de YOUNG
ISLAND FESTIVAL poate avea efecte negative asupra persoanelor cu unele
afectiuni neuro-psihice. Inainte de a solicita inscrierea in vederea
participarii la un eveniment va rugam sa va informati cu privire la continutul
si desfasurarea acestuia si sa consultati, dupa caz, un medic specialist.

36.  YOUNG ISLAND FESTIVAL isi rezerva dreptul de a bloca temporar accesul participantilor
in anumite perimetre, in cazul in care considera ca respectivele perimetre
si-au atins capacitatea maxima in care festivalul se poate derula in conditii
de siguranta.

37.  Pentru motive de securitate, Zona Festivalului este supravegheată cu camere video de
către Parteneri Contractuali ai YOUNG ISLAND. Prelucrarea datelor dumneavoastră
cu caracter personal preluate prin camerele video de supraveghere are loc
oricând vă aflați în incinta festivalului YOUNG ISLAND, iar prin participarea
la Festival vă oferiți explicit acordul pentru aceasta prelucrare. De asemenea,
concertele precum și întregul festival pot fi înregistrate video/foto de
partenerii noștri contractuali, în scopuri de marketing și publicitate.
Categoriile de date cu caracter personal procesate, mijloacele, scopurile
prelucrării, precum și întreaga politică a YOUNG ISLAND cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal sunt regăsite în Politica de
Confidențialitate a Festivalului YOUNG ISLAND disponibilă pe site. Conform
Regulamentului UE 679/2016 (GDPR) beneficiați de dreptul de acces, de
rectificare, dreptul de a obține ștergerea datelor sau restricționarea
prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de
a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată.  Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți
adresa YOUNG ISLAND cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa office@youngisland.ro. În cazul în care considerați că
datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate altfel decât în
conformitate cu legislația aplicabilă, vă rugăm sa ne contactați la adresa de
e-mail office@youngisland.ro.

 

 

!! RECOMANDARI !

Nu depasiti limita barierelor de securitate pentru a evita aparitia accidentelor sau a incidentelor neplacute!

Banii depusi pe cardul de festival sunt la dispozitia Dvs pe toata durata evenimentului iar sumele neconsumate se vor putea recupera, asa ca incercati sa alimentati din start cardul de festival
cu suma pe care considerati ca o veti cheltui, pentru a elimina timpii de asteptare in zona top-up!

Semnalati personalului de securitate orice comportament neadecvat al altui participant, fara a intra cu
acesta in nici un fel de altercatie (fizica sau verbal)!

Respectati recomandarile privind utilizarea corespunzatoare a toaletelor, pentru a evita eventuale inconveniente ce pot aparea in acest sezon.

YOUNG ISLAND FESTIVAL TEAM va multumeste pentru insusirea si respectarea acestui regulament si va asigura ca va depune toate eforturile pentru a va bucura si la aceasta editie de o
distractie in maxima siguranta!